Werkwijze & kennismaking

Werkwijze & kennismaking

Particulieren:

Omgaan met ziekte en rouw is persoonlijk. Jouw hulpvraag is uniek en we stemmen de hulpverlening bij Goed Gemoed dan ook af op jouw behoefte.

Onze ondersteuning kan op elk moment aangevraagd worden, bijvoorbeeld aan het begin van het ziekteproces ter ondersteuning van jou en/of je naasten, maar ook voor de nazorg na overlijden. De ondersteuning kan plaatsvinden bij ons op kantoor, bij jou thuis of op elke gewenste locatie, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of hospice.

Binnen Goed Gemoed werken wij transparant en zullen we niets doen zonder jouw goedkeuring. Tijdens onze kennismaking vinden wij het belangrijk dat wij jouw wensen en behoeften in kaart kunnen brengen zodat we je goed verder kunnen ondersteunen. We geven tijdens de kennismaking ook een indicatie van hoeveel gesprekken er mogelijk nodig zijn. Je kunt altijd om extra sessies vragen.

Onze werkwijze is eclectisch-integratief. Dit betekent dat we methodes inzetten wanneer deze het meest zinvol zijn en dat verschillende methodieken met elkaar gecombineerd kunnen worden. Mocht de ondersteuning vanuit Goed Gemoed niet passend of volledig zijn dan helpen we je verder. Goed Gemoed werkt met een regiebehandelaar en kan wanneer nodig om de consultatie van een BIG-geregistreerde psycholoog vragen.

Organisaties en bedrijven:

Voor professionals in de sociale en maatschappelijke dienstverlening biedt Goed Gemoed cursussen en trainingen aan over hoe zij kunnen omgaan met rouw binnen hun werkveld. Ook bieden wij workshops aan voor bedrijven, voor zowel werkgevers als werkenden. Zo’n workshop kan ertoe leiden dat er minder (langdurig) uitval is op de werkvloer, omdat u als werkgever beter kunt omgaan met werknemer(s) die vanwege rouw dreigen uit te vallen.

Wij zullen samen met de aanmelder kijken waar er extra kennis van nodig is en een unieke workshop of training samenstellen.